ภาษาสวาฮิลีเป็นภาษาประจำชาติของแทนซาเนียซึ่งมีประชากร 59.7 ล้านคน มีมากกว่าหนึ่งร้อยภาษาพูดในแทนซาเนีย แต่สวาฮีลีพูดโดย 90% ของประเทศและเป็นสิ่งที่รวมกลุ่มชาติพันธุ์ 130 ประเทศของประเทศปัจจุบันถูกใช้เป็นภาษาของการบริหารและยังใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนและธุรกิจความนิยมที่เพิ่มขึ้นของภาษานอกประเทศแทนซาเนียในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยดนตรีซึ่งทำลายกำแพงทางวัฒนธรรมทั่วทั้งภูมิภาคแทนซาเนียกลายเป็นประเทศแรกในซับซาฮาราแอฟริกาที่มีภาษาแอฟริกันเป็นภาษาเดียวในการสอนในโรงเรียนแทนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบแอฟริกาย่อยซาฮาราและถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับประเทศที่จะสามารถมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจโลกรวมถึงโอกาสในการทำงานและการพัฒนาทางการเมือง ตามเอกราชของแทนซาเนียในปี 1964 เด็ก ๆ ถูกคาดหวังให้เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาจากนั้นจึงเรียนภาษาสวาฮิลีในโรงเรียนมัธยม