สภาไต้หวันกำลังถกพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการปรับเปลี่ยนหน้าปกหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ต แบบใหม่ของไต้หวันเอง แต่ที่ฮือฮาคือ มีการเสนอให้พิจารณารูปหน้าปกของพาสปอร์ต เป็นรูปชานมไข่มุกเพื่อเป็นการสะท้อนตัวตนของประเทศได้มากที่สุดต่อสายตาชาวโลกพร้อมกันนี้ ยังระบุด้วยว่ รูปแบบของ ภาพชานมไข่มุกบนหน้าปกพาสปอร์ตใหม่

ถูกออกแบบมาโดยแนวคิดความเป็นไต้หวันที่ชัดเจน จากศิลปินของพวกเขาเอง และมีการนำเสนอให้กับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเพื่อนำไปพิจารณาต่ออย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนภาพหน้าปกพาสปอร์ตของไต้หวัน ยังคงมีขั้นตอนอีกมาก โดยเฉพาะการรับฟังความเห็นชอบของภาคประชาชน ที่หากเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย รัฐบาลก็พร้อมจะทำตามทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเด็นการปรับเปลี่ยนภาพหน้าปกของพาสปอร์ตไต้หวัน เป็นที่ถกเถียงกันมาพอควร แต่มีการนำมาพิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นการปรับรูปภาพใหม่จากเดิม เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของไต้หวันมากที่สุด